RAILWAY RRB JE 2019

RAILWAY RRB JE 2019

Railway ரயில்வே துறையில் இருந்து 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள்    வெளியிடப்பட்டுள்ளது.இதற்கான முதல் நிலை கணினி வழி தேர்வு வருகின்ற மே 22ஆம் தேதி முதல் நடைபெற இருக்கிறது . இந்த பகுதியில் இந்த தேர்வுக்கான பாடத் திட்டங்கள் தேர்வு நடைபெறும் முறை, மாதிரி வினாத்தாள்கள், முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ஆகியவற்றின் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Railway Recruitment Board (RRB) has released RRB JE  recruitment 2019 notification for 14000+vacancies. RRB JE 2019 recruitment notification for the posts of Junior Engineer(JE), Junior Engineer(Information Technology), Depot Material Superintendent(DMS) and Chemical & Metallurgical Assistant(CMA)

RRB JE Exam Date (Stage I) Scheduled From 22nd May, 2019 onwards

Notification

RRB JE Exam Notification 140000 vacancies Details

Questions

RRB JE Exam 2018 Previous Year Question Paper

Syllabus

RRB JE Exam 2019 Syllabus and RRB exam Pattern

Online Test

RRB JE Exam 2019 Daily Online Tests and Model Test

Cut Off

RRB JE Previous Year Cut Off for All Region on 1st Stage.

Model Question

RRB NTPC 2019 Railway Model Question Paper

RAILWAY RRB JE 2019

Admit Card

RRB JE Exam Admit Card

Exam Analysis

RRB JE Exam 2019 Analysis

Cut Off

RRB JE Expected Cut off

%d bloggers like this: