TNEB APTITUDE Video Links

TNEB APTITUDE Video Links

 இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு  TNEB தேர்விற்கு தேவையான வீடியோக்கள் மற்றும் Study Materials அனைத்தும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் தொடர்ந்து இந்த லிங்கை புக்மார்க் செய்துகொண்டு பார்த்துக்கொள்ளவும்.

 தேர்வுக்கு தயார் செய்வதற்கு முன்னால் சரியான திட்டமிடல் வேண்டும் அதற்கான விரிவான விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

ALL SUBJECTS VIDEO LINKS: Soon

 

TNEB Maths Video Links

DayTOPICDownload Links
1 SyllabusDownload
2BODMAS Multiplication Tricks AptitudeDownload
3How to Cube a Number Aptitude TricksDownload
4Square and Cube root -Aptitude TricksDownload
5Number system- Natural & Whole numberDownload
LCM and HCF
6LCM and HCF Basic ConceptsDownload
7LCM and HCF #2 Download
8LCM and HCF #3 Download
9LCM and HCF #4Download
10LCM and HCF #5Download
Week 2 -TEST 2
Week 2Ratio and Proportion
10Ratio and Proportion 1Download
11Ratio and Proportion 2Download
12Ratio - Coin Based problemsDownload
1Problems on Age 1Download
2Problems on Age 2 Download
Percentage
13Maths Percentage -1Download
14Maths Percentage -2Download
15Maths Percentage -3Download
Week 3Profit and Loss :
16Profit and Loss - Basic conceptsDownload
17Profit and Loss #2Download
18Profit and Loss FinalDownload
Interest
19Simple Interest-1Download
20Simple Interest-2Download
21Compound InterestDownload
22Compound Interest-2Download
week 4Time and work
23Maths- Men and WorkDownload
24Time and WorkDownload
26Time and work Part 2Download
Week 5Area Volume - Mensuration
26Area Sqaure, rectangleDownload
27QUADRILATERALDownload
28CircleDownload
29Semi circle & PathwayDownload
30Area of ArcDownload
31Cube ,CuboidDownload
32Cone, Cylinder, SphereDownload
33Area volume final discusionDownload
Average , Mean Mode, Range
34Average , Mean Mode, RangeDownload
Simplification
35Aptitude Simplification Formula Based QuestionsDownload
36Simplification Formula Based Questions-2Download
37Simplify-Quadratic EquationDownload
38Simplification- questions from recent examDownload
Number System- AP and GP
39Arithmetic and Geometric sequencesDownload
DI
40Graph, Table, DIDownload
41Pie Chart - DIDownload
42Pie Chart - DI-2Download
42CalenderDownload
43DiceDownload
44Reasoning Number SeriesDownload
45Number Series - Questions - NewDownload
46alphabet seriesDownload
47Maths Counting DiagramsDownload
48Direction- 1Download
49Direction-2- NewDownload
50Mathematical OperationDownload
51AnalogyDownload
52Coding DecodingDownload
53Blood RelationDownload
54Ven DiagramDownload
55ProbabilityDownload
56TrigonometryDownload
57Trigonometry 2Download
58Surds 1 BasicsDownload
59Surds 2Download
60GeometryDownload
61Dice 2Download
PDF Important formula PDFDownload PDF
62StatisticsDownload
 

 படிக்க வேண்டிய மற்ற   பாடங்கள் விரைவில் பதிவேற்றம்

 

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: