முக்கிய இடங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் – GK Qts

முக்கிய இடங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் இருண்ட கண்டம்,வளரும் கண்டம் = ஆப்ரிக்கா வானவில் நாடு = தென் ஆப்ரிக்கா முத்துக்களின்…

Read More