Study Materials

Study Materials For All Exams.

National Symbols in Tamil -தேசிய சின்னங்கள்

Indian Polity in Tamil National Symbols in Tamil Athiyaman Team இந்திய அரசின் முக்கிய சின்னங்கள் பற்றிய தொகுப்பை இந்த பதிவில் காணலாம். தேசிய மரம் தேசிய விலங்கு தேசியப் பறவை தேசிய பூ மற்றும் பல்வேறு தேசிய சின்னங்கள் பற்றிய ஒரு முக்கிய குறிப்பு இந்த படத்தில் கொடுக்கப்பட்டது . இது தமிழக அரசின் தேர்வுகள் காவலர் தேர்வு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மற்றும் ரயில்வே தேர்வு…

Salient Features of Constitution in Tamil- அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள்

 Salient Features of Constitution in Tamil -அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள் | Indian Polity in Tamil – 3 இந்தியா அரசியலமைப்பின் சிறப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்புச் சட்டம்

error: Content is protected !!