உலக குத்துச்சண்டை – மேரி கோம் 6-வது முறையாக தங்கப் பதக்கம்

உலக குத்துச்சண்டை   மேரி கோம் 6-வது முறையாக தங்கப் பதக்கம் உலகக்கோப்பை மகளிா் குத்துச்சண்டை போட்டியில் 6வது முறையாக சாம்பியன்…

Read More

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள் – Industrial Centres in Tamilnadu

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள்  Lists of  Industrial cities in Tamilnadu இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET,…

Read More

முக்கிய இடங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் – GK Qts

முக்கிய இடங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் இருண்ட கண்டம்,வளரும் கண்டம் = ஆப்ரிக்கா வானவில் நாடு = தென் ஆப்ரிக்கா முத்துக்களின்…

Read More