உலக குத்துச்சண்டை – மேரி கோம் 6-வது முறையாக தங்கப் பதக்கம்

உலக குத்துச்சண்டை   மேரி கோம் 6-வது முறையாக தங்கப் பதக்கம் உலகக்கோப்பை மகளிா் குத்துச்சண்டை போட்டியில் 6வது முறையாக சாம்பியன்…

Read More