ரயில்வே குரூப் D Answer Key  2018

ரயில்வே குரூப் D தேர்விற்கான Answer Key  ரயில்வே துறை  அறிவித்துள்ளனர்.

விடையில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் அதனை தெரிவிக்கலாம் உங்களுடைய விடைத்தாளை பதிவிறக்கம் செய்து ஏதேனும் தவறு உள்ளதா என்பதை சரி பார்க்கவும்.

அவ்வாறு தவறுகள் இருந்தால் அதற்கான சரியான விளக்கங்களுடன் ஆதாரத்துடன் RRB இணையதளத்தில் முறையிடலாம்

The Time schedule, Fee and the Detailed procedure for raising objection are as below,

2.0 Procedure and Fee for raising Objections

2.1 Fee: The prescribed fee for raising objection is Rs 50/- per question. In case the objection raised is found to be correct, then the Fee paid against such valid objections shall be refunded to the candidate. The refund will be made to the account from where the candidate has made the online payment.

2.2 Procedure : For raising objections, candidate has to select the question ID from among the dropdown list and hence whatever question candidates wish to raise objection, the question ID has to be noted for selecting the same from the drop down list.

Further, in case the candidates wants to raise an objection as incorrect answer key then the candidate has to note the correct option ID from the FOUR option IDs available on the top right corner of the question. The correct option ID as per the candidate may be selected from the drop down list of option IDs and then submit.

Similarly for other type of objections viz All options incorrect, Incorrect / Ambiguous question, Multiple correct answers, Translation error, Repetition of question in the same set, Any other mistake, candidates may select the type of objection, furnish reason/supporting references in the explanation box.

Candidate has to first decide based on their review, as to for how many questions they wish to raise objection and then start raising the objection as detailed above. On completion of the objection(s), the fee amount equal to Rs 50/- x No of questions for which objection has been raised will be displayed for making the payment online either through Net banking or Debit/Credit card and then only the objection raised shall be accepted. Objections raised without making the prescribed fee will not be considered.

3.0 Candidates are advised to complete the objection if any on the questions/options well before the final date (19-01-2019) for submission of objection. After the completion of the objection period i.e 19-01-2019 representations from the candidates on the questions or options will not be entertained.

4.0 The decision of RRBs on the objections raised shall be final and binding and no further correspondence shall be entertained from the candidates in the matter.

Login to Check Your Group D Answer Key  LOGIN

RRB Chennai Group D Result 2018-19 (Link not active)

1.0 Time schedule
Viewing of the question paper in which candidates have appeared in the CBT for Level 1 posts along with the option selected by the candidates and the Correct answer tick marked on it.
11-01-2019, 2200hrs onwards
Raising of objections on the questions or options and fee payment
14-01-2019 , 17:00 hrs
Closing of the Objection raising and payment window
19-01-2019 , 23:59 hrs

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: