11, 12 வகுப்பு மொழிப் பாடங்களுக்கு இனி ஒரே தேர்வு

தமிழகத்தில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு, மொழிப்பாடங்களுக்கான தேர்வு தாள்களின் எண்ணிக்கையை இரண்டில் இருந்து ஒரு தாளாக…

Read More