12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு

நேரடியாக 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் திட்டம் ரத்து

12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் திட்டம் ரத்து   பள்ளிகளுக்கு செல்லாமல் நேரடியாக 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் திட்டம் ரத்து. தேர்வுத்துறை இயக்குனர் அறிவிப்பு