.Junior Accounts Assistant

Junior Accounts Assistant Posts In -NAFED

Junior Accounts Assistant Posts- 2018 அலுவலக  கணக்கு உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு விவரம் : NAFED-யில் காலியாக உள்ள Junior Accounts Assistant பணியிடங்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.