சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 573 வேலை

Madras High Court Recruitment 2019 for 573 Assistant, Typists, Computer Operators Posts

வேலைவாய்ப்பு விவரம் : 

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் Madras High Court– யில் காலியாக  உள்ள Assistant, Typists, Computer Operators   பணிக்கான  வேலைவாய்ப்புஅறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது . இதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணியிட எண்ணிக்கை :573

பணியிட விவரம் :1. Computer Operator – 76 Posts

2. Typist – 229 Posts
3. Assistant – 119 Posts
4. Reader / Examiner – 142 Posts
5. Xerox Operator – 07 Posts
Total – 573 Posts

கல்வித் தகுதி :

1. Computer Operator
Any Bachelor degree in Computer Science / Computer Applications from a recognized University of Indian Union in 10 plus 2 plus 3 or 11 plus 1 plus 3 pattern, or any Bachelor Degree in Science, Arts, Commerce, Engineering, Medicine or any other discipline of a Recognised University in Indian Union, in 10 plus 2 plus 3 or 11 plus 1 plus 3 pattern, with a Diploma in Computer Applications from any recognized University .Q! any Institute recognized by the All India Council for Technical Education, and must have passed the Government Technical Examination in Typewriting in English and Tamil by Higher Grade.

2. Typist
a) Any Bachelor Degree in Science, Arts, Commerce, Engineering, Medicine, or any other discipline of a Recognised University in Indian Union, in 10 plus 2 plus 3 or 11 plus 1 plus 3 pattern. b) Must have passed the Government Technical Examination in Typewriting by the Higher Grade in Tamil and English. c) Must have passed the Certificate Course in Computer on Office Automation, conducted by the Directorate of Technical Education.

3. Assistant
Any Bachelor Degree m Science, Arts, Commerce, Engineering, Medicine, or any other discipline of a recognised University in Indian Union, in 10 plus 2 plus 3 or 11 plus 1 plus 3 pattern. Preference will be given to the candidates having qualification in ‘Computer on Office Automation’ conducted by the Director 0 Technical Education or any other Diploma Degree Course in Computer from a recognized University in the Indian Union.

4. Reader / Examiner, Xerox Operator
Any Bachelor Degree in Science, Arts, Commerce, Engineering, Medicine, or any other discipline of a recognised University in Indian union, in 10 plus 2 plus 3 or 11 plus 1 plus 3 pattern.

வயது வரம்பு :

1. For reserved categories i.e. SC/ SC (A) / ST / MBC & DC / BC /BCM
18 Years to 35 Years

2. For Othersl Unreserved categories [i.e., Applicants not belonging to (C/ SC (A) / ST / MBC & DC / BC /BCM] [Persons belonging to other States I Union Territories i.e. except the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry, will be treated only as ‘Unreserved category candidates ‘]: 18 Years to 30 Years

3. For In-Service candidates [In Service candidate means – Fulltime member or approved / unapproved probationer of the Madras High Court Service or Tamil Nadu Judicial Ministerial Service or the Person appointed and continuing m service as Co- Terminus employee in the Madras High Court Service as on the date of publication of this Notification. ]: 18 Years to 45 Years

சம்பளம் :1. Computer Operator: Rs.20,600 – 65,500/- (Level – 10)
2. Typist: Rs.19,500 – 62,000/- (Level – 8)
3. Assistant: Rs.20,000 – 63,600/- (Level – 9)
4. Reader / Examiner: Rs.19,500 – 62,000/- (Level – 8)
5. Xerox Operator: Rs.16,600 – 52,400/- (Level-3)

தேர்வு செய்யும்முறை :

1. Written Exam
2. English Language Proficiency Test and Oral Tes

கட்டண விவரம் :
i. BC / BCM / MBC & DC / Others: Rs.300/- for each post
(ii) SC / SC(A) / ST (Fee exemption is applicable only to SC / SC(A) / ST candidates belonging to the State of Tamil Nadu / Union Territory of Puducherry) – Total Exemption
(iii) Differently Abled Persons and Destitute Widow of all communities: (a) For differently Abled Persons, the disability should not be less than 40% [Benchmark Disabilities] (b) For Destitute Widows, the Destitute Widow Certificate should have been obtained from Revenue Divisional Officer / Sub Collector / Assistant Collector. – Total Exemption

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

ONLINE

முக்கிய தேதிகள் :

துவங்கும் நாள் : 01/07/2019

கடைசி நாள் : 31/07/2019

 Last date for remittance of fee through Bank: 02.08.2019

Date of Examination: Aug/Sept 2019

பணிபுரியுமிடம் : tamil nadu

Madras High Court Official Notification (Computer Operator and Typist) Download
Madras High Court Official Notification (Reader/Examiner, Xerox Operator, Assistant) Download
Madras High Court Instructions Download
Madras High Court online Application – Apply Here

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: