குரூப் 2 தேர்வு 2018: TNPSC Group 2 Interview Official Notification 2018 -1199 Posts

TNPSC COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-II
(INTERVIEW POSTS)
(GROUP-II SERVICES)

வேலைவாய்ப்பு விவரம் : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-2 காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது . இதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

online mode Application invited up to 09.09.2018 for direct recruitment to the posts included in Combined Civil Services Examination–II (Interview Posts) (Group-II Services)

காலிப்பணியிட விவரங்கள் :
மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 1199

SI.NO Name of the Posts and Post CodesName of the Service
No. of vacancies
vacancies Scale of pay
1 Industrial Co-operative
Officer in the Industries and
Commerce Department
(Post Code No. 2258)
Tamil Nadu Industries
Subordinate Service
30Rs.37200-117600/- Level-19
2 Probation Officer in Social
Defence Department
(Post Code No.1011)
Tamil Nadu Social
Defence Subordinate
Service
12Rs.36900-116600/- Level-18
3Junior Employment Officer
(Non- Differently Abled) in
Employment and Training
(Employment Wing)
Department
(Post Code No. 1017)
Tamil Nadu General
Subordinate Service
16Rs.36900-116600/- Level-18
4Probation Officer in
Prison Department
(Post Code No.1023 )
Tamil Nadu Jail
Subordinate Service
18Rs.36900-116600/- Level-18
5Assistant Inspector of
Labour in the Labour
Department
(Post Code No. 1068)
Tamil Nadu Labour
Subordinate Service
26Rs.36900-116600/- Level-18
6Sub Registrar, Grade-II
(Post Code No.1071)
Tamil Nadu Registration
Subordinate Service
73Rs.36900-116600/- Level-18
7Special Assistant in the
Vigilance and Anti corruption
Department
(Post Code No. 2265)
Tamil Nadu
Ministerial Service
2Rs.36900-116600/- Level-18
8Municipal Commissioner, Grade-II
(Post Code No.1092 )
Tamil Nadu Municipal
Commissioner
Subordinate Service
6Rs.36400-115700/- Level-16
9Assistant Section Officer
in Law Department in
Secretariat
(Post Code No.1073)
Tamil Nadu Secretariat
Service
16Rs.36400-115700/- Level-16
10Assistant Section Officer
in Finance Department in
Secretariat
(Post Code.1074)
Tamil Nadu Secretariat
Service
16Rs.36400-115700/- Level-16
11Assistant Section Officer,
Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat (Post Code No.1083)
Tamil Nadu State
Legislative Assembly
Secretariat Service
1Rs.36400-115700/- Level-16
12Assistant Section Officer
in Tamil Nadu Public Service
Commission
(Post Code No. 2201)
Tamil Nadu Secretariat
Service
4Rs.36400-115700/- Level-16
13Assistant Section Officer
Cum Programmer in
Tamil Nadu Public Service
Commission
(Post Code No. 2215)
Tamil Nadu Secretariat
Service
2Rs.36400-115700/- Level-16
14Supervisor of Industrial
Co-operatives in the
Industries and Commerce
Department
(Post Code No. 1022)
Tamil Nadu Industries
Subordinate Service
39Rs.35600-112800/- Level-12
15Audit Inspector in the
Audit Wing of Hindu
Religious and Charitable
Endowments Administration
Department
(Post Code No. 1029)
Tamil Nadu Ministerial
Service
30 +ST-1(Shortfall
vacancy)
Rs.35600-112800/- Level-12
16Assistant Inspector in Local
Fund Audit Department
(Post Code No.1069)
Tamil Nadu Local Fund
Audit Subordinate Service
95+2*+ST-1(Shortfall vacancy)Rs.35600-112800/- Level-12
17Handloom Inspector in
Handlooms and Textiles
Department
(Post Code No. 1868)
Tamil Nadu Handlooms
and Textiles Subordinate
Service
23Rs.35600-112800/- Level-12
18Senior Inspectors in Milk
Production and Dairy
Development Department
(Post Code No. 2268)
Tamil Nadu
Co-operative Subordinate
Service
48Rs.35600-112800/- Level-12
19Senior Inspector of
Co-operative Societies in
Department of Registrar of
Co-operative Societies
(Post Code No.1014)
Tamil Nadu
Co-operative
Subordinate Service
596+3*Rs.35400-112400/- Level-11
20Supervisor / Junior Level-11
Superintendent in
Tamil Nadu Agricultural
Marketing / Agricultural
Business Department
(Post Code No.1087)
Tamil Nadu Agricultural
Marketing Subordinate
Service
118Rs.35400-112400/- Level-11
21Audit Assistant in Accounts
Branch of Highways and
Rural Works Department
(Post Code No.1018)
Tamil Nadu General
Subordinate Service
SC- 8 & ST-1
(Shortfall
vacancies)
Rs.19500-62000/- Level-8
22Executive Officer, Grade-II Level-8
in Town Panchayats
Department, Tirunelveli
District
( Post Code No.1091)
Tamil Nadu Town
Panchayat Subordinate
Service
1 (SC - Shortfall
vacancy)
Rs.19500-62000/- Level-8
23Revenue Assistant in Revenue Department
Chennai
Erode
Kanyakumari
Madurai
Perambalur
Pudukottai
Tiruchirapalli
Tirunelveli
Tiruvallur
Vellore
The Nilgiris
Tamil Nadu
Ministerial Service
Carry forward
vacancy 1
Rs.20600-65500/- Level-10

கல்வி தகுதி :
கல்வி தகுதிக்கான முழுமையான விவரங்களை அறிய கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Applicants should possess the following or its equivalent qualification awarded by any University or Institution recognized by the University Grants Commission or the State Board, as the case may be.

வயது வரம்பு : ( as on 01.07.2018)

TNPSC Group 2 Post Age Limit

Name of the PostMinimum
Age limit
(For all)
Maximum Age Limit

“Others”
[i.e Applicants
not belonging to
SCs, SC(A)s,
STs, MBCs/DCs,
BCs and BCMs ]
Maximum Age Limit

Scheduled Caste / Scheduled
Caste (Arunthathiyars),
Scheduled Tribes, Most
Backward Classes / Denotified
Communities, Backward
Classes, Backward Classes
(Muslims) and Destitute
Widows of all categories.
For all posts (Except
Sub-Registrar
Grade – II, Probation
Officer in Prison
Department and Social
Defence Department)
18 Years30 YearsNo Maximum age limit
Sub-Registrar Grade- II20 Years30 YearsNo Maximum age limit
Probation Officer in
Prison Department
22 Years30 YearsNo Maximum age limit
Probation Officer in
Social Defence
Department
26 Years40 YearsNo Maximum age limit
Explanation: No maximum age limit shall mean that the applicants should not have completed
58 years of age either on the date of notification or at the time of selection /
appointment to the post.

Age Concession
(i) For Differently Abled Persons
Differently Abled Persons are eligible for age concession upto 10 years over and above the
maximum age limit prescribed.

(ii) For Ex-servicemen
(a) The maximum age limit for ex-servicemen is 48 years.
(b) The above mentioned age concession will not apply to the ex-servicemen applicants who
have already been recruited to any class or service or category.

ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் தனித்தனியான வயது தகுதி பற்றிய முழுமையான விவரங்களை அறிய கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை (Refer PDF File Given in Below Link) பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

முக்கிய தேதிகள் :
துவங்கும் நாள் : 10.08.2018
கடைசி நாள் : 09.09.2018

TNPSC Group 2 IMPORTANT DATES AND TIME

Date of Notification
10.08.2018
Last date for submission of online application09.09.2018
Last date for payment of Examination Fee
through Bank (State Bank of India or Indian
Bank) or Post Office.
11.09.2018
Date and time of Preliminary Examination11.11.2018 FN 10.00 A.M. to 1.00 P.M.

விண்ணப்பிக்கும் முறை : இணைய வழி ( Online Mode )

இதற்கான அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். http://www.tnpscexams.in/

விண்ணப்ப கட்டணம் :

For Preliminary Examination only Rs.100/-
For Main Written Examination Rs.150/-

Note :

The Examination fee should be paid at the time of submitting the online
application for this recruitment if they are not eligible for the fee concession
noted below.

இதர தகுதிகள் :

இதர தகுதிகள் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை அறிய கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை (Refer PDF File Given in Below Link) பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யும் முறை :

எழுத்து தேர்வு
நேர்முக தேர்வு

(A) PRELIMINARY EXAMINATION (OBJECTIVE TYPE):

Note :
a. Two types of question papers will be set. One type of paper will contain questions on
General Studies (75 items), Aptitude and Mental Ability Test (25 items) and General
English (100 items). The other will contain questions on General Studies (75 items),
Aptitude and Mental Ability Test (25 items) and General Tamil (100 items). Candidates
are given the option to choose either General Tamil or General English for answering
the second 100 items apart from answering the first (75+25) 100 items on General
Studies.
b. The questions on General Studies will be set both in English and Tamil and the
questions on General Tamil / General English will be set in the respective languages.

Main Written Examination and Oral Test

Note
(1) The question paper will be set both in Tamil and English. The general subjects / topics from
which the questions will be asked are :
1) Role and impact of Science and Technology in the Development of India and Tamil Nadu. 2) Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu. 3) Socio Economic Problems of India and Tamil Nadu. 4) Current issues at National level. 5) Current issues at State level. The applicants are allowed to answer the questions either fully in Tamil or fully in English. The Scheme of Examination and Syllabi for the Preliminary Examination and the Main Written
Examination are available in the Commission’s Website at http://www.tnpsc.gov.in’ and also
Annexure-II of this Notification.

TNPSC Group 2 Tentative Timeline for the Recruitment Process

Sl. No.ProcessTimeline
1Date of Publication of Preliminary
Examination results.
February 2019
2Date of Main Written ExaminationMay 2019
3Certificate VerificationAugust 2019
4Oral TestSeptember 2019
5CounsellingOctober 2019

TNPSC Group 2 Official Notification 2018- Download Here
TNPSC Group 2 Online Application 2018- Apply Here

வேறேதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் Comment- ல் தெரிவிக்கவும்.

Athiyaman Team Online Class – TNPSC Group 2 -Join Before Aug 31

For More Details Click Here

TNPSC Group 2 Exam 2018 Online Class.jpg

7 thoughts on “குரூப் 2 தேர்வு 2018: TNPSC Group 2 Interview Official Notification 2018 -1199 Posts

 1. i was applied group 2 exam through fee concession…but i did not remember whether i used 3 chances or not..i wish to pay money..pls help me..Is there any chance to pay fees now?pls reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Whatsapp us
  %d bloggers like this: