ரயில்வே குரூப் D ஆன்லைன் மாதிரி தேர்வு தேர்வு

RRB Group D Download Your Call Letter & Mock Test

Railway Group D Download Call E Call Letter

ரயில்வே குரூப் D தேர்வானது வருகின்ற செப்டம்பர் 17ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 16-ம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று ரயில்வே இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Download E Call Letter – Click Here

Mock Test Link – Take Test 

தற்போது அக்டோபர் 16ம் தேதி வரை நடைபெறும் தேர்வுக்கு மட்டுமே தேர்வு நடைபெறும் இடம் நாள் மற்றும் Shift வெளியிடப்பட்டுள்ளது, மீதம் இருக்கக்கூடிய தேர்வர்களுக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் 13ம் தேதி அவர்களுடைய தேர்வு நடைபெறும் இடம் மற்றும் நாள் அறிவிக்கப்படும் என்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ரயில்வே இணையதளத்தில் காணலாம்

 

குரூப் டி தேர்வுக்கான ஆன்லைன் மாதிரித் தேர்வுகள் அதியமான் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

RRB Group D Exam Pattern and Marks official Notice
https://goo.gl/psWNEX
https://youtu.be/iWDvVHpCQIE

RRB Group D Exam Date:
https://goo.gl/CDQbWJ

RRB Group D Model Test 01
https://goo.gl/Sc6iGs

RRB Group D Model Test 02
https://goo.gl/HzHfi8

Railway Group D Selection Process,Exam Pattern & Syllabus 2018
https://goo.gl/wofXsp

Railway Group D Syllabus 2018 with Weightage
https://goo.gl/jvhzbv

All Month Current Affairs 2018
https://goo.gl/dj8Reo

How to Write Online Exam Practice and Strategy Video
https://youtu.be/7pIHOjgBQCY

தேர்வு எப்படி நடைபெறும்,
என்ன கொண்டு செல்ல வேண்டும்
https://goo.gl/qzgo78

RRB Group D previous Year Question Paper
https://goo.gl/XDLxzE

RRB ALP & Technician 2018 CBT Mock Test link to Practice
https://goo.gl/Knhkkj

To Join RRB ALP and Group D Online Class:
https://goo.gl/forms/phVxCoQjxmlLUxTB2

For More Update:
Subscribe to Athiyaman Team
athiyamanteam.com

Share with your Friends
Thanks

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us