ஒரே ஒரு வெற்றி – முன்னோக்கி செல்லுங்கள்

வாழும் 

ஒவ்வொரு நாளும் 

பெரும் பொக்கிஷம்…

யாவும் இங்கே 

விரவி கிடக்கிறது ..

துளியும் துன்பமின்றி 

முன்னோக்கி செல்லுங்கள்.. 

ஒரே ஒரு வெற்றி 

ஒட்டு மொத்த துன்பத்தையும் 

எரிக்கும் 

வல்லமை பெற்றதை 

நீங்கள் உணர்வீர்

 

– அதியமான் குழுமம் 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: