ரயில்வே ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை மாற்றம் செய்வது எப்படி ?

ரயில்வே விண்ணப்பத்தில் உள்ள தவறுகளை எவ்வாறு மாற்றம் செய்வது பற்றிய விவரங்கள் இந்த பதிவில் உள்ளது.
உங்களது விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய விரும்பினால் விரைவாக modify செய்துகொள்ளுகள்.

ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை இறுதியாக சமர்ப்பித்த பிறகு, வேட்பாளர்கள் திருத்தச் செய்து சிறு மாற்றங்களை செய்ய விரும்பினால்
பயன்பாட்டில் உள்ள பிழையான பிழைகள், மாநிலம், மின்னஞ்சல் மற்றும் மொபைல் எண்ணைத் தவிர மற்ற தவல்களை திருத்தலாம்.
இதற்கு  ₹100 / – கட்டணம் செலுத்தி அனைத்து வேட்பாளர்களும் செய்யலாம்.
மற்றும் விண்ணப்ப விவரங்கள் இரண்டு முறை மட்டுமே மாற்றம் பதிவு செய்ய முடியும்.

MODIFICATION OF APPLICATION:
a. After final submission of ONLINE application, in case the candidates wish to make minor changes to correct
inadvertent errors in the application, the correction of data other than State, email and mobile number can be done by
paying the modification fee of Rs.250/- (Non-Refundable). The modification fee shall be applicable to all candidates
including fee concession categories and this fee is not refundable for any category. The modification to the
registration and application details can be done twice only.
b. Candidates are cautioned to ensure that if they wish to modify their application, they are advised to do the same
sufficiently well in advance of the closing date and time of the CEN. In case, due to last minute congestion, if the
modifications attempt fails at any stage, and the modification carried out have not been saved or not submitted in time,
the earlier information furnished in the application shall be considered and no correspondence on this subject shall be
entertained.
c. The Registration number, email id and mobile number cannot be changed.
d.The procedure for modification of the application shall be as below
i. Go to the “ONLINE/E-Application” link.
ii. Click on the ‘Modify Application’ link.
iii.Login using Registration Number and Password.
iv. Pay modification fee through any of the modes available for actual examination fee payment. Ensure payment is
done well within the date and time prescribed.
v. After making payment, login using Registration Number and Password, then proceed with the changes intended
as per instructions given and submit the application. Preserve the print out of latest application for record.

Thanks athiyaman team.

For more updates watch athiyaman Team youtube channel

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: