கலைச்சொல் அறிவோம் PART 2

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 2

 

கலைச்சொல் அறிவோம்

Data file-தரவுக்கோப்பு 

Data word-தரவுச்சொல் 

Data record-தரவுப்பதிவுரு 

Data format-தரவுப்படிவம் 

Data management-தரவு மேலாண்மை 

Couplie-இணையர் தாமி

 E-sports-மின் ஆட்டம்

 E-booking-மின் பதிவு 

E-learning-மின் கற்றல் 

E-money order-மின் பணவிடை

ORDER TNPSC TAMIL BOOKS

WHATSAPP- 8681859181

 

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: