கலைச்சொல் அறிவோம் PART 3

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 3

1.Halwa- இன்களி

2.Gulab jamun-தேங்கோளி

3.Ladoo-இன்னுருண்டை

4.Jalebi-தேன்குழல்

5.Rasagulla-சுவைக்கோளி

6.Barfi-தெங்கினிமா

7.Mysore pak- கண்டப்பாகு

8.Boondi-பொடிக்கோளி

9.Kara poondi-காரப் பொடிக்கோளி

10.Bajji-தோய்ச்சி

ORDER TNPSC TAMIL BOOKS

WHATSAPP- 8681859181

 

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: