டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 இந்திய அரசியல் அமைப்பு வினா-விடைகள்

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 இந்திய அரசியல் அமைப்பு வினா-விடைகள்

1. அரசியலமைப்பு தீர்வு உரிமைகள் அமைந்திருப்பது – ஷரத்து 32

2. அரசியலமைப்பை திருத்துவதற்கு பாராளுமன்றத்தில் அதிகாரம் வழங்கும் ஷரத்து – ஷரத்து 368

3. அரசியலமைப்பைத் திருத்தும் அதிகாரம் பெற்ற ஒரே அமைப்பு பாராளுமன்றம்

4. நிறுத்திவைக்கப்பட இயலாத இரு ஷரத்துக்கள் – ஷரத்து 20 மற்றும் 21

5. அவசர கால நெருக்கடி நிலையின்போது தானாகவே நிறுத்திவைக்கப்படும் அடிப்படை உரிமை – ஷரத்து 19

6. வாக்களிப்பதற்கான வயது வரம்பு 18 என்று வாக்குரிமை அளிக்கும் ஷரத்து – ஷரத்து 326

7. ஷரத்து 20 மற்றும் 21 தவிர எந்த அடிப்படை உரிமையையும் குடியரசுத் தலைவர் நிறுத்தி வைக்க வழி செய்யும் ஷரத்து – ஷரத்து 368

8. அடிப்படை கடமைகள் என்பது அமைந்துள்ள ஷரத்து – ஷரத்து 51 A

9. 1948ல் நியமிக்கப்பட்ட மாநி்ல மறுசீரமைப்புக் குழு – ஜே.வி.பி. கமிட்டி

10. 1947ல் நியமிக்கப்பட்ட மாநில மறுசீரமைப்புக் குழு எஸ்.கே.தார் கமிட்டி

11. மாநிலங்கள் மொழி அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன.

12. சொத்துரிமை என்பது தற்போது அடிப்படை உரிமை அல்ல, ஆனால் சட்ட உரிமை

13. அடிப்படை உரிமையிலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்ட ஆண்டு – 1978

14. சொத்துரிமை 42வது திருத்தத்தின்போது நீக்கப்பட்டது.

15. தற்போது சொத்துரிமை உள்ள ஷரத்து – ஷரத்து 300 A

16. சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டபோது இருந்த அரசு – ஜனதா அரசு

17. தனி அரசியலமைப்பை உடைய ஒரே ஒரு இந்திய மாநிலம் – ஜம்மு காஷ்மீர்

18. அரசியலமைப்பின்படி லோக்சபையின் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை – 552

19. அரசியலமைப்பின்படி இராஜ்யசபைக்கான உறுப்பினர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை – 250 (238+12)

20. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உள்ளடக்கியது – 3 அதிகாரப் பட்டியல்கள்

21. அரசியலமைப்பின் அடிப்படை அம்சங்களை திருத்தம் செய்ய இயலாது என்று குறிப்பிட்ட வழக்கு – கேசவானந்த பாரதி வழக்கு

22. அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது – அயர்லாந்து

23. அரசியலமைப்பின்படி லோக்சபைக்கு அதிகபட்சமாக மாநிலங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்படும் உறுப்பினர்களி்ன் எண்ணிக்கை – 530

24. அரசியலமைப்பின்படி லோக்சபைக்கு அதிகபட்சமாக யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை – 20

25. எஞ்சிய அதிகாரங்கள் அனைத்தும் ஒன்றியத்தைச் சார்ந்தவை என்னும் கருத்துப் படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – கனடா

26. அமைச்சரவையின் கூட்டுப்பொறுப்பு என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – இங்கிலாந்து

27. அடிப்படை கடமைகள் பகுதி எந்த திருத்தத்தின்போது அரசியலமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டன – 42வது திருத்தம்(1976)

28. தொடக்கத்தில் அரசியலமைப்பில் இருந்த அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை – 10

29. தற்போது அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை – 11

30. 86வது திருத்தம்(2002) திருத்தத்தின்போது 11வது அடிப்படை கடமை சேர்க்கப்பட்டது.

31. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் குறித்த அட்டவணை – 8வது அட்டவணை

32. அதிகாரப் பட்டியல்கள்(3 பட்டியல்கள்) குறித்த விவரம் அடங்கியுள்ள அட்டவணை – 7வது அட்டவணை

33. மாநிலங்களுக்கான இராஜ்ய சபை இடங்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரம் இடம் பெற்றுள்ள அட்டவணை – நான்காவது அட்டவணை

34. உறுதிமொழிகள் இடம் பெற்றுள்ள அட்டவணை – மூன்றாவது அட்டவணை

35. அனைத்து மாநிலங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணை – முதலாம் அட்டவணை

36. பதவிப்பிரமாணங்கள் இடம் பெற்றுள்ள அட்டவணை – மூன்றாவது அட்டவணை

37. ஸ்வரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் அடிப்படை கடமைகள் இணைக்கப்பட்டன.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: