TN Forester Exam Paper 1 and Paper 2 Question Analysis Dec 7th – தேர்வில் கேட்ட கேள்விகள்

TN Forester Exam
Paper 1 and Paper 2 Question Analysis Dec 7 th

Forester தேர்வில் கேட்ட கேள்விகள்

Dec 7 2018 – இன்று நடைப்பெற்ற வனவர் இரண்டாம் தாள் தாள் தேர்வில் (Forester Exam Paper 1 and Paper 2 Questions ) என்னென்ன வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது எந்த பகுதியில் வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது, எத்தனை வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது என்பதன் முழு தொகுப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Forester Paper 1 and  Paper 2 Questions

Today Forest Exam

Paper 1 Question Count

S. NoTopic NameQuestions Count
1Aptitude & Mental Ability Tests6
2General English18
3General Tamil 18
4Current Affairs21
5Geography16-18
6History and Culture of India16-18
7Indian Polity15-17
8Indian Economy15-18
9Indian National Movement14

Paper 1

தமிழ் -18

ஆங்கிலம் 17

கணிதம் 6 
Maths mesuration – 3
area related sums
measurement and 
si ratio sum, 
percentage topics 
 
 

Current affairs  18
Current affairs 
Appointment questions 4 , 
sports questions , 
state scheme questions  , 
1000 , 500 rs related ques
Current affiars mostly from awards, appointments.
2018 விம்பிள்டன் வின்னர் பெண்

Akbar -asokan-pandiyas 
history 
robert clive
madras create by which governor general.
sultn king
Years questions 5 to 7 questions 
geography basic only,
inc moments
Constitution..
Economics… 
Index la irunthu 2ques vanthuchu
Tough like tnpsc
 
Questions :
 
திருவருட்பா எழுதியது யார்
what percentage of 72 is 6. 
2018 asian game  indian flag 
Tamilnadu kalpana sawla award.
if rectngle lenth is 60per increse means width decrese by to attain the same ?
Economy pathi thiruvalluvar entha paguthi la solirkanga
human index compare to 20 century…
akbar jiziya tax cancel pana year 
vedic age la 1ques..
 

Paper 2 

egg-
acid
scientists.
units.
chormoseomes…
mass…
force…
light…

Potential energy equation, 

centripetal force equ,. 

Many basic questions from energy, 

Cell based question 

 Study misosis mitosis concepts,

AIDS


hubble telescopes…
Light traveling distance…
Hiv isolated by…
Cell term coined by…
Medaleaf…
Body parts…
Disease…
Chemistry balance equations…

physical___ unit and formula related questions 10 +
chemistry questions easy
biology cell biology questions 5+
blood circulation questions 4


Ph 7 means ….
Myopia…
hetromytopobia…
Lens related 3 questions

centromere la 3ques vanthuchu… like athu enga iruku center r slightly form center r one end .

same ques 3 keturkanga type vaiththu…. 

Physics la no sum…

chemistry la 4ques equtn balance pana soli vannthuchu….

cross polination ….

brain la hypothylamus


Questions From Frds

“INC years and sessions
History baburs inheritance full and No questions from TN history 2day
Current affairs all awards and appointment important
Geography like Rivers systems and Definitely one question From Atmosphere and some basic etc
English basic
Tamil basic
Maths also simple
Science is very easy like Basic formulas work, power ,density etc…
Only 9th and 10th book More or less 10 questions out of 150 is out of standard books
PH value acid base types of reactions etc
Biology like 80 of 150 much from science book

“ஆயிரம் ஏரிகள் நாடு
தேம்ஸ் நதிக்கரை உள்ள நகரம்
Sardar Patel Statue river
பங்க்ரானங்கள் அனைஎங்கு உள்ளது
Annus burs
Bdma vibusan award 2018
first Indian woman to win a gold medal in shooting at the Asian Games
U19 word cup champion
Ammen
Voting age 21to 18 amendment


Article 36to51
மக்கள் தொகை கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்
பான்டியர்கள் அதிகம் இறக்கு மதி செய்தது
வானிலை அடுக்கு
முதுபெரும் மனிதர்
இரும்பு ணிதர்
அக்பர் ஜிசியா ரத்து& தீன் இலாகி ஆண்டு
நீதி கட்சி முதல் மாநாடு
1923 சுயராஜ் இயக்கம்தொடங்க பட்டஇடாம்
Kandhi poratta. Varisai paduthuka
Zojilla pass in
குதிரை குளம்பு


Chennai mahanathai uruvakkiyavar
Rabert கிளைவ் Bangladesh ஆளுநர் ஆனது
Sahle-Work Zewde
Human developing intex first
Director grneral of csir
Air asia new appoint….
19 lal bagathur sastri award
First round table comference participate number “
“Snells law
Women single Wimbledon 2018 winner
padma vibhushan award 2018
Mass per unit volume is equal to
English article, rearrange the jumble sentence.
Units
Velocity of light
Egg water content
Hubble telescope
The hardest part of human body
Momentum unit
The energy possessed by mass
The energy possessed by position
The percentage of 72 in 6

Kuromochoms,,, Manitha udalil kadinamana parts…surya oliyen vegam…..demanilitation date….minn odathathin alagu….Newton second law…..paramparai visayankalai kadatha kudiya marapanu……olimpic 2018 gold winner by thuppakki sutudal…..2018 magalier oraiyar privil winner…..iravu poluthin motha naaligaikal evalavu…..ennum neraiya qns nabagam erukku but type panna mudiyala sir contact pannuna solluran

Today CA
Wimbledon women winner
U-19 cricket winner
Manbooker prize
S400 aircraft
AirAsia ceo
Asain
shootingwomenwinner
Silent veliy India
Genetic park India
Electrol bond which bank introduce
Bhatma vibusan
Agriculture summit
Human development index norvey”
“Ibn batuta from which country?
Who was the traveller in Vijayanagar empire?
Expansion of NPA?
Expansion of PDS?
Which type of mirror is used on dentistry?
Which type of mirror is used in automobiles?
Roman coins excavated from?(in India)
Coins in later vedic age?
Babur died in?
Rods and cones are made of which type of neurons?
In Kidney, the capillaries arise from?
Nemotocysts are seen in?
The cow which is used for both milk and work?
Unit of lens?
Physical balance weighs upto?
Sum related to pH valve?
Work related sum?
Inertia of an object depends on?
Flemming’s right hand rule definition?
Snell’s law?
Who discovered radioactivity?
Who discovered nucleus?
Article 148 says about?
A. V. Alexander in which committee during Indian national movement?
First Head of justice party when it came to power?
When was arya Samaj founded?
When was aligarh Mohammedan school started?
Who wrote the book 281 and above?

Paper 1.
1. Star near earth
2. New Region related with climate
3. Coins 50p 25p 10p on ratio 4:9:5 counted rs. 206 find no of coins on ratio
4.what percentage 72 is 6
5. Rectangle length and breath increase by 40% 30%. Total area percentage?
6. Akbar related 2 qurstubs
7.mughal ashoka related 2 dil_ilaq and his introduction of scheme
8. Marathi related
9. Gandhi movement arrange in order like non_co-operative
10.Sathyagraha individually done by whom
¹¹. Fundamental rights related

 

Paper 1.
1. Star near earth
2. New Region related with climate
3. Coins 50p 25p 10p on ratio 4:9:5 counted rs. 206 find no of coins on ratio
4.what percentage 72 is 6
5. Rectangle length and breath increase by 40% 30%. Total area percentage?
6. Akbar related 2 qurstubs
7.mughal ashoka related 2 dil_ilaq and his introduction of scheme
8. Marathi related
9. Gandhi movement arrange in order like non_co-operative
10.Sathyagraha individually done by whom
¹¹. Fundamental rights related
Fundamental dutues
Demonitation day
Wembeldon Asia woman champiob
19 yrs cricket won by whom?
Zojilla in which?
Salinity river is in which place?
Land called as thousand of lakes?
Parliament related article
Vinai yecham vinai mutru related in tamil
Thirukural based 1 question
Expand the provern
Porunthadha Sol. Given are vinai yechham reacted 3 questions
Rearranging jumbled words in Tamil
Kochai Sol
Pirithu yeludhuga 2 marks
Poem title given to find poet name 2 marks
In English articles and preposition for 3 marks
Find the odd from verb 3 marks
Jumbled sentences 3 marks
Correct the error 1 Mark
Antonym for retain

 


Paper 1 Question Analysis Dec 6th 
Click Here

Paper 2 Question Analysis Dec 6th
Click Here
Paper 1 Paper 2 Question Dec 7thClick Here

Paper 1 Paper 2 Questio Dec 8th
Click Here

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: