தமிழகத்தில் மின்னாளுகை

e-governance in Tamilnadu

தமிழகத்தில் மின்னாளுகை

UNIT – IX : Development Administration in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மின்னாளுகை என்ற தலைப்பின் கீழ் படிக்க வேண்டிய முக்கியமான பகுதிகள் கீழே PDF கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ,TNPSC குரூப் 2 தேர்விற்கு வெளியிடப்பட்டிருந்த மாதிரி வினாத்தாளில் இரண்டு கேள்விகள் மின்னாளுமை பகுதியிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தக் கேள்விகளுக்கான விடைகள் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் இணையதளத்தில் உள்ளது. மேலும் இந்த பகுதியில் இருந்து கேட்கப்படும் வினாக்கள் அனைத்தையும் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்றால் கீழே உள்ள பிடிஎப்  படித்துக் கொள்வது நல்லது.

ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வெளிச்சம் நிர்வாகம் பகுதிக்கு தேவையான பிடிஎஃப் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதையும் படியுங்கள்.

TNEB Exam 2020 Video Class -Contact: 8681859181

TNEB Assessor Video Class – 2020 -Join Now

Athiyaman Test Batch Android App

 TNPSC Group 2 Video Class +Test Batch

 TNPSC Group  4 Video Class +Test Batch

 

TNPSC  Group 2 UNIT 9 Study materials PDF

e-governance in Tamilnadu – Government of Tamilnadu PDF Tamil (2019 – 2020)

 

e-governance in Tamilnadu – Government of Tamilnadu PDF English (2019 – 2020)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: