உணவு தர நிறுவனங்கள் FCI ISI (BIS) AGMARK FPO FSSAI

உணவு கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள்

உணவு தர நிறுவனங்கள் FCI, ISI (BIS), AGMARK, FPO, FSSAI

Food Safety and Standards

உணவு கட்டுப்பாடு சுகாதாரம் உணவு கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இந்த பக்கத்தில் தெளிவாக கொடுக்கப்படும் என இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் அனைத்து வகையான போட்டித் தேர்வுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

உணவு தர நிறுவனங்கள் FCI ISI (BIS) AGMARK FPO FSSAI

 

ஆன்லைன் தேர்வு எழுத விரும்பும் அனைவரும் athiyamanteam.com இணையதளத்தில் பதிவு Register செய்திருக்க வேண்டும்.

இதுவரை நீங்கள் தளத்தில் பதிவு செய்யவில்லை எனில் உங்களின் மின் அஞ்சலை வைத்து பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

Click Here to Register

மேலும் நீங்கள் லாகின் Login செய்த பிறகு ஆன்லைன் தேர்வு எழுதிக் கொள்ளலாம் உங்களின் தர வரிசை பட்டியல் தேர்வு எழுதும் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

Click Here to Login

TNPSC Group 4 Exam Previous Year Question Paper 

TNPSC Group 4 Exam 2014 , 2016, 2018  Question Paper Analysis

Last Three Year Question Paper Analysis For TNPSC Group 4 Exam

TNPSC Group 4 Exam Old Question Paper 2014 – Tamil

TNPSC Group 4 Exam Question Paper Analysis 2016

TNPSC Group 4 Exam Question Paper Analysis 2018

All TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper 

Download Group 4 Exam Tamil 75 Days Study Plan PDF File

TNPSC Group 4 Exam Full Details 

TNPSC Group 4 Exam Pattern

TNPSC Group 4 Exam Previous Year Questions

TNPSC Group 4 Exam Analysis -2018 – Check Here

TNPSC Group 4 Video Course – Rs 3500 – View Details

TNPSC Group 2A & Group 4 Video Course  – View Details

TNPSC Group 4 Exam Test Batch : Click Here

TNPSC Tamil Test Batch – 4000 Qts & Answer Key PDF – Rs 499 – Click Here

TNPSC Maths Test batch – 1000Qts – Rs 399 – Click Here

Join TNPSC, TNUSRB, RRB Exams Video Course and Get Free Test Batch 

Athiyaman Team, the best Coaching Center (TNPSC Online Coaching Class)  in Tamilnadu for all competitive exams. We are providing Best online coaching for TNPSC Group Exams  – Group 2 Prelims, Group 2A, Group 4 & VAO,  RRB Railway Exams – RRB Group D, RRB ALP RRB Level 1, RRB NTPC, RPF/RPSF Exams, TNUSRB Exams – TN Police Police constable (PC) & Taluk SI Exam, TN Forester, Forest Guard, Forest Watcher Exams.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: