ஆறாம் வகுப்பு – முதல் பருவம் – நாலடியார்

ஆறாம் வகுப்பு 

 முதல் பருவம் 

நாலடியார்

இந்தப்பதிவில் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான தமிழ் (TNPSC Tamil ) சார்ந்த முக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் வினாவிடைகள் (TNPSC Tamil Questions) தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் நடத்தக் கூடிய தேர்வுகள் (TNPSC Group 2, Group 2A, Group 4, VAO, Other TNPSC Exams – Tamil Questions) அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் TN போலிஸ் தேர்வு (TN Police Exam Tamil Questions)  மூலம் நடத்தக் கூடிய தேர்வுகள் இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் (TN Police PC Exam) தமிழ்நாடு காவல்துறை எஸ்ஐ (TN SI exams) தேர்வுகள், டிஆர்பி (TRB) TNTET Exams மற்றும் குறிப்பிட்ட வகுப்பு படிக்க கூடிய மாணவ மாணவியர்கள் (Tamilnadu School Students ) போன்ற அனைவருக்கும் இந்த வினாக்கள் பயன்படும்.

இவற்றை அனைத்தும் படித்து முடித்த பிறகு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள Tamil Questions PDF File யை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் அதியமான் குழுமத்தின் சார்பாக எடுக்கக்கூடிய வீடியோ வகுப்புகளில் (Tamil Video Course) நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம்.  அதியமான் குழுமத்தின் மூலம் எந்தெந்த தேர்வுகளுக்கு வீடியோ வகுப்புகள் எடுக்கப்படுகின்றன என்ற தகவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

நாய்க் கால் சிறுவிரல்போல் நன்கணிய ராயினும்

ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் நட்பென்னாம்

சேய்த்தானும் சென்று கொளல்வேண்டும் செய்விளைக்கும்

வாய்க்கால் ஆணையர் தொடர்பு.

                                                                –  சமண முனிவர்

1. “நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல்” என்னும் நாலடியார் பாடலைப் பாடியவர் __________?

விடை  : சமணமுனிவர்

2. சொற்பொருள்

நாய்க்கால்        –     நாயின்கால்
ஈக்கால்              –      ஈயின்கால்
நன்கணியர்     –     நன்கு 10 அணியர்
அணியர்           –     நெருங்கி இருப்பவர்
என்னாம்          –       என்ன பயன்
சேய்                   –        தூரம்
செய்                  –          வயல்

3. நாலடியார் __________ நூல்களுள் ஒன்று .இது _______பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது

விடை  :பதினெண்கீழ்க்கணக்கு, 400 

சிறப்புப்பெயர்

விடை  : நாலடி நானூறு இயற்றியவர், சமண முனிவர்

 

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல் – விளக்கம்

சங்க நூல்கள் எனப்படுபவை பத்துப் பாட்டும் எட்டுத்தொகையும்.
பத்துப்பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டுத் தொகையில் எட்டு நூல்களும் உள்ளன.
மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள். இவற்றை மேல்கணக்கு நூல்கள் என்று கூறும் வழக்கமும் உண்டு.
சங்க நூல்களுக்குப்பின் தோன்றிய நூல்களின் தொகுப்பு பதினெண் கீழ்க்கணக்கு என்று வழங்கப்படுகிறது. இத்தொகுப்பிலும் பதினெட்டு நூல்கள் உள்ளன. பதினெண் என்றால் பதினெட்டு என்று பொருள். இந்நூல்களைக் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்றும் கூறுவர்.
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் பெரும்பாலானவை அறநூல்களே

 

இந்தப் பதிவைப் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் மேலும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினா விடைகளில்  உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால்  கீழே உள்ள கருத்து தெரிவிக்கும் இடத்தில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.

We are providing valuable information like TNPSC Tamil Questions, TNPSC Group Exam Previous Year Questions, Tamil Model Test, Current Affairs, TNPSC Online Course, TNPSC Daily Test, TNPSC Mock Test, TNPSC Live Class, TN TET Tamil Class, TNPSC Tamil Notes, TNPSC Tamil Videos, TNTET Tamil Questions, TN Police Tamil Questions, Tamil Part A Questions, Tamil Part B Questions, Tamil Part C Questions, TNTET Current Affairs, Tamil Free PDF Files, TNPSC PDF Notes, Tamil PDF Files.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: