TNPSC CURRENT AFFAIRS PDF –28th MAR 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS PDF – 28 Mar 2021

இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான TNPSC Daily Current Affairs முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள்.

TNPSC March Daily Current Affairs 2021

TNPSC GROUP 4 AND 2 BOOK LINK

POTHU TAMIL BOOKS ORDER LINK 

JOIN TELEGRAM CURRENT AFFAIRS EXAM

Download TNPSC App:

1.The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) extended the validity of motor vehicle documents like driving licence (DL), registration certificate (RC) and permits till June 30, 2021, in view of the ongoing COVID-19 pandemic.

கொரோனா பரவல் காரணமாக, ஓட்டுநர் உரிமம், வாகன பதிவுச் சான்றிதழ், பர்மிட் போன்ற மோட்டார் வாகன ஆவணங்களை புதுப்பிக்கும் அவகாசத்தை வரும் ஜூன் 30ம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2.NATHEALTH-Healthcare Federation of India, organized the 7th NATHEALTH Annual Summit on the theme of ‘Indian Health System Expansion in Post-COVID Era.’ The 2-day virtual summit held on 25th and 26th March 2021.

இந்தியாவின் NATHEALTH-சுகாதார கூட்டமைப்பு, 7 வது ஆண்டு NATHEALTH உச்சி மாநாட்டை ‘கோவிட் பிந்தைய காலங்களில் இந்திய சுகாதார அமைப்பின் விரிவாக்கம்’ என்ற தலைப்பில் ஏற்பாடு செய்தது. இந்த இரண்டு நாள் மெய்நிகர் உச்சி மாநாடு மார்ச் 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது.

International 

3.Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina jointly inaugurated the “Bangabandhu-Bapu Museum” at the Bangabandhu International Conference Centre at Dhaka. The museum has a digital exhibition on India’s Father of the Nation Mahatma Gandhi and Bangladesh’s Father of the Nation ‘Bangabandhu’ Sheikh Mujibur Rahman. 

டாக்காவில் உள்ள பங்கபந்து சர்வதேச மாநாட்டு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள “பங்கபந்து-பாபு அருங்காட்சியகத்தை” இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசினா ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இந்தியாவின் தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி மற்றும் வங்கதேசத்தின் தேச தந்தை ‘பங்கபந்து’ ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஆகியோர் பற்றிய டிஜிட்டல் கண்காட்சி உள்ளது.

4.Iran and China have signed a 25-year “strategic cooperation pact” on March 27.

ஈரான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் மார்ச் 27 அன்று 25 ஆண்டுகால “மூலோபாய ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில்” கையெழுத்திட்டன.

5.U.S. President Joe Biden will host a virtual ‘Leaders Summit on Climate’ on April 22 and 23, with 40 world leaders, including Prime Minister Narendra Modi. 

  பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட 40 உலகத் தலைவர்களுடன் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் ஏப்ரல் 22 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் மெய்நிகர் ‘காலநிலை குறித்த தலைவர்கள் உச்சி மாநாட்டை’ நடத்தவுள்ளார்.

6.Global Wind Report 2021 was published by the Global Wind Energy Council (GWEC) on March 25, 2021.

உலகளாவிய காற்றாலை அறிக்கை 2021 ஐ உலகளாவிய காற்றாலை ஆற்றல் கவுன்சில் (GWEC) மார்ச் 25, 2021 அன்று வெளியிட்டது.

7.World Development Report: Data for Better Lives was released by the World Bank on March 24, 2021.

உலக வளர்ச்சி அறிக்கை: சிறந்த வாழ்க்கைக்கான தரவு 2021 மார்ச் 24 அன்று உலக வங்கியால் வெளியிடப்பட்டது.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

 1. Bangabandhu-Bapu Museum was recently inaugurated in

 1. New Delhi

 2. Mumbai

 3. Dhaka

 4. Kolkata

பங்கபந்து-பாபு அருங்காட்சியகம் சமீபத்தில் எங்கு திறக்கப்பட்டது?

 1. புது தில்லி

 2. மும்பை

 3. டாக்கா

 4. கொல்கத்தா

 1. 7th NATHEALTH Annual Summit was held on the theme of

 1. Indian Health System Improvement

 2. Indian Health System Development

 3. Indian Health System Expansion

 4. None of the above

7 வது ஆண்டு NATHEALTH உச்சி மாநாடு எந்த தலைப்பில் நடைபெற்றது?

 1. இந்திய சுகாதார அமைப்பு முன்னேற்றம்

 2. இந்திய சுகாதார அமைப்பு மேம்பாடு

 3. இந்திய சுகாதார அமைப்பு விரிவாக்கம்

 4. மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

 1. 25-year “strategic cooperation pact” was recently signed between

 1. Russia and China

 2. Iran and China

 3. India and China

 4. India and Russia

2.5 ஆண்டு “மூலோபாய ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம்” சமீபத்தில் எந்த நாடுகள் கையெழுத்திட்டன?

 1. ரஷ்யாவும் சீனாவும்

 2. ஈரானும் சீனாவும்

 3. இந்தியாவும் சீனாவும்

 4. இந்தியாவும் ரஷ்யாவும்

 1. ‘Leaders Summit on Climate’ in April 2021 will be hosted by

 1. Narendra Modi

 2. Joe Biden

 3. Scott Morrison

 4. Sheikh Hasina

ஏப்ரல் 2021 இல் நடைபெறும் ‘காலநிலை குறித்த தலைவர்கள் உச்சி மாநாடு’ யாரால் நடத்தப்படவுள்ளது?

 1. நரேந்திர மோடி

 2. ஜோ பைடன்

 3. ஸ்காட் மோரிசன்

 4. ஷேக் ஹசினா

 1. Who is the Prime Minister of Bangladesh?

 1. Narendra Modi

 2. Joe Biden

 3. Scott Morrison

 4. Sheikh Hasina

வங்கதேச பிரதமர் யார்?

 1. நரேந்திர மோடி

 2. ஜோ பைடன்

 3. ஸ்காட் மோரிசன்

 4. ஷேக் ஹசினா

 1. Global Wind Report is released by

 1. Global Wind Energy Council

 2. International Atomic Energy Agency

 3. World Bank

 4. International Monetary Fund

உலகளாவிய காற்று அறிக்கையை எந்த அமைப்பு வெளியிடுகிறது?

 1. உலகளாவிய காற்று ஆற்றல் கவுன்சில்

 2. சர்வதேச அணுசக்தி நிறுவனம்

 3. உலக வங்கி

 4. சர்வதேச நாணய நிதியம்

 1. Who is the Father of Bangladesh?

 1. Latifur Rahman

 2. Abdul Hamid

 3. Mujibur Rahman

 4. Sheikh Hasina

வங்கதேச தந்தை யார்?

 1. லதிபூர் ரஹ்மான்

 2. அப்துல் ஹமீத்

 3. முஜிபுர் ரஹ்மான்

 4. ஷேக் ஹசினா

 1. World Development Report is released by

 1. Global Wind Energy Council

 2. International Atomic Energy Agency

 3. World Bank

 4. International Monetary Fund

உலக வளர்ச்சி அறிக்கை யாரால் வெளியிடப்படுகிறது?

 1. உலகளாவிய காற்று ஆற்றல் கவுன்சில்

 2. சர்வதேச அணுசக்தி நிறுவனம்

 3. உலக வங்கி

 4. சர்வதேச நாணய நிதியம்

1

2

3

4

5

6

7

8

C

C

B

B

D

A

C

C

athiyaman book store

DOWNLOAD  Current affairs -27 MAR- 2021 PDF

 536 total views,  1 views today

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  %d bloggers like this: