போட்டித் தேர்வில் வெற்றிபெற ..!

Commona mistakes to avoid  

போட்டித் தேர்வில் வெற்றிபெற ..!

 போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகும் நாம் அனைவரும் செய்யக் கூடிய பொதுவான தவறுகள் என்ன அதை சரி செய்தால் எவ்வாறு தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும்  

 

TNPSC Group 2 2A Video Course

TNPSC Group 2 2A Test Batch

நாம் அனைவரும் தேர்வுக்கு தயாராகும் போது தெரிந்தோ தெரியாமலோ சில தவறுகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அது நம்முடைய வளர்ச்சியை நிச்சயமாக தடை செய்யக்கூடிய ஒன்று என்று நாம் அறியாமலேயே இதுவரை இழந்துள்ளோம். வாழு இருக்கக்கூடிய சில தவறுகளை இங்கே கொடுத்துள்ளோம்.

# 1: வேறொருவரை நம்பியிருத்தல்
2: கடந்த தேர்வு முடிவுகளை நம்பியிருத்தல்
3: திட்டமிடல் ஆனால் செயல்படுத்தவில்லை
4. தேவைக்கு அதிகமான தகவல்களை சேகரித்தல்
5: சுய ஆய்வை புறக்கணித்தல்
# 6: அதிகமான தேர்வுகளில் கவனம் செலுத்துதல்
# 7: மாதிரி தேர்வு பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது
# 8: சரியாக வேகப்படுத்தவில்லை/ நீண்டகால தயாரிப்புக்கு இல்லை

# 9: “படிக்கும்போது” நேரத்தை வீணடிப்பது
# 10: ஸ்மார்ட்டாக படிக்கவில்லை

Athiyaman Team Best Online Coaching Center in Tamilnadu for all competitive exams. Join Video Course &Test Batch for TNPSC, TNUSRB, RRB & Forest Exams.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: